Học viện Cán bộ tổ chức đánh giá, lựa chọn đề tài gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

Cập nhật ngày: 21/09/2022
Thực hiện Quyết định số 733-QĐ/HVCB ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn đề tài gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), chiều ngày 19 tháng 9 năm 2022, Hội đồng đã tiến hành họp xét, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đăng ký tham gia Giải thưởng.

   Tham gia Hội đồng gồm có: PGS, TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện - Chủ tịch; các ủy viên: TS Trần Tuấn Duy, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật, Trưởng Bộ môn Luật; TS Trần Hoàng Hạnh, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật, Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước; TS Thạch Kim Hiếu, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trưởng Bộ môn Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; TS Nguyễn Thị Toàn Thắng, Trưởng Bộ môn Công tác xã hội; TS Hoàng Văn Tú, Trưởng Bộ môn Chính trị học; ThS Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu - Ủy viên kiêm thư ký.

   Tại buổi làm việc, Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động trong tham gia nghiên cứu khoa học của các tác giả/nhóm nghiên cứu. Các thành viên hội đồng đã lần lượt đưa ra những nhận xét và góp ý đối với từng đề tài. Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng thống nhất lựa chọn 4 đề tài đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện và gửi tham gia Giải thưởng; khuyến khích các đề tài còn lại đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Học viện để tiếp tục phát triển, hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Tin, ảnh: Nguyễn Thành Lân

.

Bản in
Các bài viết khác