Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Tọa đàm khoa học "Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"

Cập nhật ngày: 17/01/2022
Lúc 09 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2022, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ thuộc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” bằng hình thức trực tuyến.

   Mục tiêu của tọa đàm là đánh giá thực trạng nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho viên chức tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tọa đàm thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Phan Trần Điền - Giảng viên Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ làm chủ nhiệm đề tài và Thầy Cô cộng tác viên.

   Chủ trì Tọa đàm có ThS. Phạm Trí Cường - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; ThS. Phan Trần Điền - Chủ nhiệm đề tài; cùng tham dự có Thầy Cô cộng tác viên và viên chức các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Học viện.

   Các tham luận tại Tọa đàm tập trung phân tích các mối đe dọa về an toàn thông tin trong hoạt động hằng ngày, từ đó đề ra các giải pháp giúp cho nhóm nghiên cứu có nhiều dữ liệu để hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

   Buổi Tọa đàm khoa học thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Tin: N.Thảo, ảnh: Trần Điền

.

Bản in
Các bài viết khác