Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021

Cập nhật ngày: 27/01/2022
Lúc 8 giờ 30, ngày 26 tháng 01 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng giải pháp số quản lý dữ liệu viên chức của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do ThS. Bùi Lam Giang - Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

   Hội đồng có: PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy - Phó Viện trưởng Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 2; ThS. Nguyễn Thị Bưởi - Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính, Ủy viên; ThS. Phan Trần Điền - Giảng viên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Ủy viên - Thư ký.

   Mục tiêu của đề tài là hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu viên chức của Học viện Cán bộ. Thực hiện chuẩn hóa các trường thông tin được áp dụng trong việc cập nhật dữ liệu, lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm, thống kê dữ liệu viên chức phù hợp với các quy định của Nhà nước. Xây dựng phần mềm để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý được tập trung, nhanh chóng và dễ dàng.

   Đề tài đã được Hội đồng thông qua với kết quả xếp loại xuất sắc.

   Hội đồng kết thúc lúc 10 giờ 20 cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc

ThS. Bùi Lam Giang đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm với Chủ tịch và thành viên Hội đồng

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác