Học viện Cán bộ Thành phố Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

Cập nhật ngày: 13/05/2022
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số phường trên địa bàn quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Phan Trần Mai Phương - Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật làm chủ nhiệm cùng các cộng tác viên.

 Hội đồng gồm có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; TS. Đào Thị Thu Hằng - Giảng viên trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 1; ThS. Trần Việt Thái – Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Bí Bo - Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ Học viện Cán bộ, Ủy viên; ThS. Nguyễn Anh Vũ - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật Học viện Cán bộ, Ủy viên - Thư ký.

  Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 05 phường tại quận Bình Thạnh, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương và đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần xây dựng, củng cố thêm kiến thức, hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật của cư dân.

  Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt là kỹ thuật khảo sát bằng bảng hỏi với số lượng 600 khách thể, trong đó có 100 người tham gia trả lời là cán bộ, công chức - những đối tượng đang phụ trách công tác thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và 500 phiếu trả lời từ cư dân sinh sống trên địa bàn nghiên cứu. Điều này góp phần đem lại thông tin đáng tin cậy, có tính đại diện cho những phân tích về thực trạng và các giải pháp được đề xuất trong Đề tài.

  Hội đồng ghi nhận những nỗ lực và kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, đồng thời đánh giá kết quả của đề tài vừa mang tính khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần cụ thể hóa hơn các mục tiêu nghiên cứu; tập trung phân tích sâu hơn các giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ số để đem lại hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, xem đây là một trong những nền tảng góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hiện nay.

   Hội đồng nhất trí thông qua đề tài với kết quả xếp loại Khá.

   Hội đồng kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việcThS. Phan Trần Mai Phương đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứuNhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm với Chủ tịch và thành viên Hội đồng

Tin, Ảnh: Trịnh Hiền 


Bản in
Các bài viết khác