Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

Cập nhật ngày: 12/05/2022
Lúc 16 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

   Hội đồng nghiệm thu: PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ, Chủ tịch Hội đồng; TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Vân - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Thị Trúc Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, Ủy viên; TS. Trần Hải Hà - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Ủy viên - Thư ký.

   Mục tiêu của đề tài là biên soạn tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” dành cho hệ Trung cấp Lý luận Chính trị.

   Đề tài đã được Hội đồng ghi nhận những nỗ lực của chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đã biên soạn hoàn chỉnh tập bài giảng phục vụ cho hệ Trung cấp Lý luận Chính trị. Hội đồng nhất trí thông qua đề tài với kết quả xếp loại xuất sắc.

   Hội đồng kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc

TS. Bùi Thị Ngọc Trang đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm với Chủ tịch và thành viên Hội đồng

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác