Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

Cập nhật ngày: 14/04/2022
Lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Ngành nghề nông thôn tại huyện Củ Chi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do ThS. Phạm Thị Huyền Ngân - giảng viên khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

   Hội đồng có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Từ Văn Bình - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 1; ThS. Hoàng Thị Mai - Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 2; ThS. Nguyễn Thị Kim Liên - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ, Ủy viên - Thư ký.

   Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về ngành nghề nông thôn tại huyện Củ Chi dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó, định hướng việc ứng dụng công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động ngành nghề nông thôn. Nhóm tác giả đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, bao gồm: phương pháp trừu tượng hóa khoa học; phương pháp phân tích tổng hợp; thống kê mô tả; điều tra khảo sát để phân tích, đánh giá thực trạng ngành nghề nông thôn của địa phương một cách toàn diện, từ đó kiến nghị các hàm ý chính sách phát triển lĩnh vực này tại Củ Chi theo hướng đáp ứng các tiêu chí phát triển ngành nghề nông thôn trong thời đại mới.

   Hội đồng ghi nhận những nỗ lực và đánh giá kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, có tính khoa học và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đề tài cần phân tích vấn đề cụ thể hơn trên cơ sở số liệu đã trình bày, bên cạnh đó, các hàm ý chính sách nên có kiến nghị đồng thời với cả ba cấp: cấp Thành phố; sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Hội đồng nhất trí thông qua đề tài với kết quả xếp loại Khá.

   Hội đồng kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc

ThS. Phạm Thị Huyền Ngân đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm với Chủ tịch và thành viên Hội đồng

Tin: Trịnh Hiền

Ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác