Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

Cập nhật ngày: 13/04/2022
Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” do TS. Trần Hải Hà - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm và cộng tác viên là ThS. Dư Ngọc Quỳnh Như.

   Hội đồng gồm có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ, Chủ tịch Hội đồng; TS. Phạm Ngọc Lợi – Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ, Ủy viên phản biện 1; ThS. Nguyễn Thị Liên Phương – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị quận 6, Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Thị Hồng Hà – Trưởng khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ, Ủy viên; ThS. Phạm Truyền Thống, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ, Ủy viên - Thư ký.

   Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

   Hội đồng ghi nhận những nỗ lực và kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, tuy nhiên nhóm nghiên cứu đề tài cần phân tích sâu hơn thực trạng đào tạo ở các trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp hiệu quả hơn; bổ sung phần phỏng vấn sâu mà nhóm đã thực hiện vào kết quả nghiên cứu để tăng cường thêm cơ sở dữ liệu và giá trị thực tiễn cho đề tài. Hội đồng nhất trí thông qua đề tài với kết quả xếp loại Khá.

   Hội đồng kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc

TS. Trần Hải Hà đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

TS. Phạm Ngọc Lợi – Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ, Ủy viên phản biện 1 nhận xét về đề tài

ThS. Nguyễn Thị Liên Phương – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị quận 6, Ủy viên phản biện 2 nhận xét về đề tài

TS. Lê Thị Hồng Hà – Trưởng khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ, Ủy viên nhận xét về đề tài

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm với Chủ tịch và thành viên Hội đồng

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác