Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Cập nhật ngày: 01/04/2022
Lúc 15 giờ 45, ngày 31 tháng 3 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Phan Trần Điền - Giảng viên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

   Hội đồng có: PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy - Phó Viện trưởng Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 1; ThS. Võ Minh Thành - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Thị Trúc Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, Ủy viên; ThS. Trần Châu Thanh Thiện - Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên - Thư ký.

   Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin. Đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho viên chức tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Đề tài đã được Hội đồng ghi nhận những nỗ lực và kết quả nghiên cứu, tuy nhiên nhóm tác giả cần phân tích sâu hơn cơ sở dữ liệu khảo sát để phục vụ cho công tác báo cáo, đề xuất các giải pháp trình Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động an toàn thông tin cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Hội đồng nhất trí thông qua đề tài với kết quả xếp loại khá.

   Hội đồng kết thúc lúc 17 giờ 10 cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc

ThS. Phan Trần Điền đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm với Chủ tịch và thành viên Hội đồng

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác