Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tập bài giảng học phần Văn hóa chính trị

Cập nhật ngày: 03/10/2022
Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức Hội đồng thẩm định tập bài giảng học phần Văn hóa chính trị - Mã học phần 000214 thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học của Học viện Thành phố Hồ Chí Minh.

   Hội đồng thẩm định tập bài giảng trên gồm: PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Hoàng Quốc Việt, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị khu vực II - Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Thị Hồng Hà, Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Ủy viên và ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý quan trọng về nội dung và thể thức của tập bài giảng, từ đó giúp tác giả bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định tài liệu học tập:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác