Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng chấm thi giảng viên giỏi năm 2022, đợt 2

Cập nhật ngày: 17/08/2022
Hội thi giảng viên giỏi của Học viện Cán bộ năm 2022 khai mạc ngày 08 tháng 8 năm 2022 gồm có 12 giảng viên tham gia thi, diễn ra từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 8 năm 2022.

   Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức Hội đồng chấm thi đợt 2 Hội thi Giảng viên giỏi Học viện năm 2022 đối với các bộ môn: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện làm chủ tịch Hội đồng Giám khảo. Tham gia phần thao giảng có các giảng viên: TS. Hoàng Văn Tú (Khoa Lý luận cơ sở), TS. Trần Hải Hà (Khoa Lý luận cơ sở), ThS. Nguyễn Thị Thu (Khoa Lý luận cơ sở), ThS. Ngô Văn Huấn (Khoa Lý luận cơ sở), ThS. Tạ Châu Phú (Khoa Xây dựng Đảng), TS. Thạch Kim Hiếu (Khoa Xây dựng Đảng). Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, các giảng viên đã hoàn thành tốt bài dự thi của mình.

   Thi giảng viên dạy giỏi là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực được Học viện Cán bộ tổ chức để công nhận và tôn vinh các giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, qua đó, làm cơ sở để Học viện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội đồng chấm thi Đợt 2:

TS. Hoàng Văn Tú trình bày bài giảng

TS. Trần Hải Hà trình bày bài giảng

ThS. Nguyễn Thị Thu trình bày bài giảng

ThS. Tạ Châu Phú trình bày bài giảng

TS. Thạch Kim Hiếu trình bày bài giảng

ThS. Ngô Văn Huấn trình bày bài giảng

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

.

Bản in
Các bài viết khác