Học viện Cán bộ Thành phố tham dự Hội thảo khoa học "Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

Cập nhật ngày: 10/11/2021
Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo khoa học “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

   Điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các vụ, viện, phòng, khoa, trung tâm, trường thành viên thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

   Điểm cầu Học viện Chính trị Khu vực II có Trung tướng, PGS.TS. Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện Lục quân; Thiếu tướng, PGS.TS. Phan Xuân Tuy - Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân; PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đại diện lãnh đạo phòng, khoa của các trường;

   Điểm cầu Học viện Chính trị Khu vực III có PGS.TS. Đoàn Triệu Long - Quyền Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, khoa, đại diện lãnh đạo các ban thuộc Thành ủy Đà Nẵng;

   Điểm cầu Học viện Chính trị Khu vực IV có TS. Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng khoa;

   Điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa và tác giả có bài viết tham gia Hội thảo;

   Ngoài ra, còn có lãnh đạo các Trường Chính trị tỉnh, thành phố phía Nam, các nhà khoa học, tác giả có bài viết, các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin Hội thảo.

   Tại Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

   Hội thảo kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tham dự Hội thảo

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác