Học viện Cán bộ Thành phố tham dự Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm

Cập nhật ngày: 26/11/2021
Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm 2021. Hội nghị triển khai trong 01 ngày bằng hình thức trực tuyến

   Điểm cầu chính tại Trường Đại học Mở Hà Nội kết nối với hơn 400 cơ sở giáo dục Đại học, trường cao đẳng sư phạm trên toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì Hội nghị.

   Điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Thành viên Tổ Thanh tra của Học viện Cán bộ.

   Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo có vai trò quan trọng trong đổi mới quản lý giáo dục, nhất là trong thời điểm triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2019, Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2019 và đẩy mạnh thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục.

   Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong bối cảnh đổi mới tự chủ giáo dục đại học.

   Đồng thời, phổ biến pháp luật, hướng dẫn việc xây dựng các quy chế, văn bản quản lý, điều hành cơ sở giáo dục đại học theo thẩm quyền, trang bị kiến thức, tăng cường kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham gia giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Hội nghị tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ thành công tốt đẹp. Kết thúc lúc 16h cùng ngày.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: Võ Thị Thúy Hằng

.

Bản in
Các bài viết khác