Học viện Cán bộ Thành phố - Khoa Xây dựng Đảng Nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật ngày: 21/10/2021
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2021, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học “Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ huyện Côn Đảo” do sinh viên Nguyễn Đặng Phúc Nguyên, lớp K3-XDĐ, làm Chủ nhiệm đề tài.

   Tham dự có TS. Trần Thị Hà Vân - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Chủ tịch Hội đồng; TS. Phạm Ngọc Lợi -Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, phản biện 1; ThS. Hà Trung Thành - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, phản biện 2; TS. Hồ Ngọc Đăng – Giảng viên Khoa, ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Hà -Phó Trưởng Khoa, Ủy viên kiêm thư ký.

   Đề tài làm rõ thực trạng công tác phát triển Đảng viên tại Đảng bộ huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2020, từ đó xác định được những điều kiện thuận lợi và khó khăn, làm cơ sở đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác phát triển Đảng viên trên địa bàn huyện.

   Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của Nhóm nghiên cứu; góp ý, chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện đề tài để công trình nghiên cứu thực sự là một tài liệu tham khảo có giá trị.

   Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và đánh giá xếp loại Tốt.

Nghiệm thu đề tài được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Tin, ảnh: Quỳnh Như

.

Bản in
Các bài viết khác