Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng 05 lớp Trung cấp Lý luận chính trị

Cập nhật ngày: 17/08/2022
Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng 05 lớp Trung cấp Lý luận chính trị, ký hiệu TC226, TC227, TC228, TC229, TC230. Đây là các lớp hiệp quản giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị khác, được đào tạo theo nội dung chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

   Tham dự lễ khai giảng có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; ThS. Phạm Truyền Thống - Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo; đại diện các đơn vị hiệp quản; đại diện lãnh đạo các đơn vị cử học viên đi học, cùng chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên tham gia lớp học.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố phát biểu Khai giảng

TS. Phạm Ngọc Lợi – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo công bố các quyết định mở lớp

   Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Bùi Thị Ngọc Trang chia sẻ, lớp học Trung cấp chính trị được mở nhằm mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đội ngũ là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình học của 05 lớp Trung cấp lý luận chính trị này là chương trình mới với 1.056 tiết, cung cấp đầy đủ kiến thức về lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ theo khung chương trình chuẩn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. TS. Bùi Thị Ngọc Trang đề nghị các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ phối hợp sát sao cùng Phòng Quản lý đào tạo của Học viện thực hiện tốt công tác quản lý lớp và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc học tập của học viên. Đồng thời, TS. Bùi Thị Ngọc Trang gửi lời cảm ơn đến tất cả lãnh đạo các đơn vị đã tạo điều kiện để các học viên đi học và mong muốn tất cả học viên 05 lớp hoàn thành tốt các môn học và tốt nghiệp đúng thời hạn.

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Nguyễn Tuyến

.

Bản in
Các bài viết khác