Học viện Cán bộ Thành phố họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo "Rà soát, điều chỉnh 05 chương trình đào tạo trình độ đại học"

Cập nhật ngày: 07/11/2021
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh họp “Rà soát, điều chỉnh 05 chương trình đào tạo trình độ đại học”.

   Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát -Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; cùng các đồng chí thường trực và toàn thể các thành viên trong Hội đồng.

   Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo đại học chính quy gồm 05 chuyên ngành: Quản lý nhà nước; Luật; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Công tác xã hội và Chính trị học.

   Hội đồng họp đã thống nhất điều chỉnh nội dung chương trình của 5 chuyên ngành cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của xã hội hiện nay.

   Họp Hội đồng khoa học và đào tạo thành công tốt đẹp, kết thúc lúc 16h30 phút cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát – Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác