Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII"

Cập nhật ngày: 18/04/2022
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự tồn vong của Đảng và chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đó, trong các Văn kiện, Đảng ta luôn khẳng định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung trọng tâm, là vấn đề then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng.

   Lúc 14 giờ 00, ngày 18 tháng 4 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, mục tiêu của Hội thảo tập trung làm rõ hơn một số thuật ngữ về xây dựng Đảng và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

   Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có Đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Trần Thế Lưu - Nguyên UVBTV, Nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Dân chính Đảng, Ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy của Thành phố.

   Về phía Học viện Cán bộ Thành phố có: PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; cùng các Đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo và viên chức các phòng, khoa, trung tâm.

   Và đặc biệt, Hội thảo khoa học còn có sự hiện diện của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu – những người đã quan tâm, viết bài và tham dự Hội thảo.

   Chủ tọa Hội thảo là PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và TS. Thạch Kim Hiếu – Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ khẳng định ý nghĩa quan trọng của Hội thảo, là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu – những người quan tâm cùng nhau thảo luận, nhận diện sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung luận giải, phân tích những điểm mới trong Văn kiện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ các mặt trong công tác xây dựng Đảng; trên cơ sở đánh giá thực trạng, chỉ rõ kết quả đạt được và hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần tạo bước chuyển mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện và vận dụng để xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng.

   Ban Tổ chức đã tiếp nhận 35 bài viết tâm huyết của tác giả, trong đó, có 29 bài tham luận khoa học đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề của Hội thảo.

   Sau hơn 03 giờ làm việc nghiêm túc, Hội thảo được chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình với 05 báo cáo tham luận và 05 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo cho thấy sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, thầy cô đối với nội dung Hội thảo.

   Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát tổng kết 05 nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, Hội thảo đã làm rõ sự cần thiết về công tác tăng cường chỉnh đốn Đảng, tập trung luận giải, phân tích điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Một trong những điểm mới trong quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng đã được bổ sung tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là vấn đề nâng cao năng lực cầm quyền, đây là vấn đề vừa mang tính nguyên tắc, vừa khẳng định vị thế của Đảng vừa đặt ra yêu cầu để Đảng giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo.

Thứ hai, về công tác tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng cần có đúc kết sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, từ đó, sẽ bổ sung lý luận, cập nhật những quy định mới cho công tác xây dựng Đảng sao cho phù hợp với thực tiễn đã đặt ra.

Thứ ba, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XIII đã được phản ánh rõ nét, được coi trọng hơn, tuy nhiên cần phải có đánh giá sâu sắc hơn nữa, thực tiễn hơn nữa những mặt chưa được và tiếp tục bổ sung, phát huy dân chủ trong Đảng, chất vấn trong Đảng tốt hơn nữa. Trong công tác cán bộ mặc dù về quy trình, tiêu chuẩn rất chặt chẽ nhưng cần quan tâm đến cán bộ cơ sở có kết quả tốt, sáng tạo, tránh bỏ sót cán bộ giỏi ở cơ sở.

Thứ tư, cần thể chế hóa bằng pháp luật tốt hơn, nhanh hơn các quy định của Đảng sao cho phù hợp với pháp luật hiện hành, xem xét trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tránh sự chồng chéo các quy định trước đây và hiện nay, coi trọng công tác bảo vệ cán bộ.

Thứ năm, cần phải đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, phát huy tính năng động, sáng tạo, lắng nghe cơ sở nhiều hơn, dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

   Hội thảo thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và TS. Thạch Kim Hiếu – Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh điều hành Hội thảo

Đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến

ThS. Lê Nho Minh - Trường Đại học An ninh nhân dân trình bày tham luận

TS. Thạch Kim Hiếu – Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Đại biểu tham dự Hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm với các đồng chí chủ trì Hội thảo

Tin: Trịnh Hiền

Ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác