Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 05/04/2022
Giáo dục lý luận chính trị là bộ phận rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần kiên định, bảo vệ và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nâng cao đạo đức cách mạng và tư duy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị là một trong những vấn đề then chốt, luôn được đặt ra cho các cơ sở đào tạo nói chung, các trường chính trị nói riêng.

   Lúc 14 giờ 00, ngày 04 tháng 4 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” để tổng kết về lý luận cũng như định hướng mô hình phát triển, cơ chế, chính sách quản lý phù hợp cho bộ máy chính quyền thành phố mới.

   Tham dự có TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; TS. Tần Xuân Bảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Huỳnh Thị Thu Năm - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An; ThS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Nguyên Khôi - Phó trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Minh Tâm - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo lãnh đạo Trung tâm chính trị các quận, huyện của Thành phố;

   Học viện Cán bộ Thành phố có: PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo và viên chức các phòng, khoa, trung tâm.

   Và đặc biệt, Hội thảo khoa học còn có sự hiện diện của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu – những người đã quan tâm, viết bài và tham dự Hội thảo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

   Chủ tọa Hội thảo là PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, PGS.TS. Nguyễn Văn Y và TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ cho rằng: với mục tiêu trở thành đơn vị có uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, trong những năm qua, Học viện Cán bộ đã tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, công tác giáo dục lý luận chính trị còn những hạn chế nhất định, cần phải tiếp tục đổi mới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ phát triển của Thành phố và đất nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG của HVCTQG Hồ Chí Minh. Hội thảo là dịp để các nhà giáo, nhà khoa học giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị và chương trình đào tạo đại học tại Học viện.

   Ban Tổ chức đã nhận được 37 bài tham luận, trong đó có 29 bài tham luận khoa học đáp ứng các yêu cầu và nội dung Hội thảo của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được in thành Kỷ yếu, tập trung vào hai chủ đề chính:

   Thứ nhất, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị: (1) vai trò của giáo dục lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; (2) xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; (3) đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị; (4) chất lượng học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên chính quy tại Học viện.

   Thứ hai, vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI vào giảng dạy lý luận chính trị: (1) Tầm quan trọng của việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào giảng dạy lý luận chính trị; (2) Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố vào giảng dạy triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học…; (3) Nhận diện và phản bác những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch.

   Sau hơn 03 giờ làm việc nghiêm túc, Hội thảo được chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình với 04 báo cáo tham luận và 04 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo cho thấy sự quan tâm những người tham dự Hội thảo.

   Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát tổng kết 07 nội dung quan trọng sau:

   Thứ nhất, Hội thảo khẳng định việc nâng cao giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị và tại các cơ sở giáo dục đại học là hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần kiên định, bảo vệ và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

   Thứ hai, để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo cần có sự tập trung đầu tư toàn diện, đồng bộ cho đội ngũ giảng viên: từ việc lựa chọn giảng viên đầu vào, đào tạo bồi dưỡng thường xuyên về trình độ, phương pháp giảng dạy tích cực, tạo điều kiện cho giảng viên nghiên cứu khoa học, đi thực tế và chế độ chính sách tạo được động lực để giảng viên yên tâm gắn bó, cống hiến và giảng dạy.

   Thứ ba, việc tổ chức, giảng dạy các môn lý luận chính trị ngày nay có những thuận lợi và khó khăn riêng. Vì vậy, vai trò của người giảng viên ảnh hưởng lớn, mang tính quyết định đến chất lượng giảng dạy.

   Thứ tư, tăng cường tương tác, gắn kết giữa người dạy và người học để tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng các tình huống thực tế làm minh chứng cho các luận điểm.

   Thứ năm, giảng viên tích cực đưa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào nội dung giảng dạy ở các môn học, học phần. Trong đó, nhấn mạnh những điểm mới, giải thích tường minh các luận điểm trong Văn kiện với từng nội dung có liên quan trong từng môn học, học phần. Chú trọng đến việc xây dựng các tình huống thực tế để đối chiếu lý luận và giải quyết được bài toán thực tiễn kinh tế - xã hội đang đặt ra.

   Thứ sáu, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, truyền cảm hứng cho người học. Giảng dạy đúng nội dung chương trình và cập nhật thường xuyên các nghị quyết, văn kiện.

   Thứ bảy, kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong tổ chức giảng dạy lý luận chính trị chọn lọc những nội dung, chương trình, nghiên cứu khoa học phù hợp tránh trùng lặp.

   Hội thảo thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh điều hành Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

ThS. Huỳnh Thị Thu Năm - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An trình bày tham luận

TS. Tần Xuân Bảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận

TS. Thân Ngọc Anh – Trưởng Khoa Triết học Học viện Chính trị Khu vực II trình bày tham luận

ThS. Đặng Thị Duy Tư - Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu ý kiến

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến

TS. Nguyễn Thị Vân - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở phát biểu ý kiến

Đồng chí Phạm Minh Tâm - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm với các đồng chí chủ trì Hội thảo

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác