Học viện Cán bộ Thành phố công bố quyết định công tác cán bộ

Cập nhật ngày: 28/02/2022
Thực hiện Quy định số 09-Qđi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2022, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố:

   Quyết định số 65-QĐ/HVCB ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Khoa Nhà nước và pháp luật trên cơ sở hợp nhất Khoa Quản lý hành chính và Khoa Luật. Đồng thời, công bố quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Phan Hải Hồ - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Quản lý hành chính giữ chức vụ Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật; điều động và bổ nhiệm TS. Trần Tuấn Duy - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Luật giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật; điều động và bổ nhiệm TS. Lê Thị Linh Trang - Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật; điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Bưởi - Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật; điều động và bổ nhiệm TS. Trần Hoàng Hạnh - Phó Trưởng Khoa Luật giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật; điều động và bổ nhiệm ThS. Đặng Thị Duy Tư - Phó Trưởng Khoa Luật giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật.

   Quyết định số 66-QĐ/HVCB ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị. Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị.

   Tham dự và trao quyết định có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Học viện Cán bộ.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ

Toàn cảnh lễ Công bố quyết định

ThS. Bùi Lam Giang - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị thông qua các quyết định có liên quan

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Thị Kim Chi, lãnh đạo và viên chức Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và viên chức Khoa Nhà nước và pháp luật

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in