Học viện Cán bộ tham dự Họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

Cập nhật ngày: 01/02/2023
Sáng ngày 01 tháng 02 năm 2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ ba, năm 2023. Buổi họp báo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, chủ trì họp báo.


GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (đứng) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, chủ trì họp báo

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và giảng viên các khoa thuộc Học viện.

Toàn cảnh buổi Họp báo tại điểm cầu Học viện Cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ tham dự họp báo

Đây là lần thứ ba Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được tổ chức. Cuộc thi lần này tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về chủ đề bài viết dự thi, Ban Chỉ đạo cuộc thi đề nghị bám sát những vấn đề trọng tâm, nòng cốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Cùng với đó, bảo vệ, lan tỏa những nội dung cốt lõi, những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các hội nghị Trung ương khóa XIII; các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về những vấn đề thời sự hiện nay của đất nước.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố, không trùng lặp với các công trình đã công bố. Tác phẩm được thể hiện bằng hình thức bài tạp chí; bài báo; phát thanh truyền hình (video clip).

Ban tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi đến hết ngày 31/7/2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2023 nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Kế hoạch, thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề được gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (http://hcma.vn), website Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. 

Tin, ảnh: Thanh Tiên

Bản in
Các bài viết khác