Học viện Cán bộ đón tiếp đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 10/02/2022
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, vào lúc 08 giờ sáng thứ Năm ngày 10/02/2022, Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Thành ủy và một số cơ quan có liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Trưởng Đoàn công tác là đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham gia Đoàn có: đồng chí Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cùng các đồng chí lãnh đạo cấp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện phía Nam.

   Dự và tiếp Đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh là Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Giám đốc và trưởng các khoa, phòng, trung tâm của Học viện Cán bộ Thành phố. Tới dự và đưa tin Hội nghị có các cơ quan báo, đài của Thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố, Báo Sài gòn Giải phóng, Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Cổng Thông tin Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

   Hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung: về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành phố; về công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn.

   Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn Công tác xây dựng Đề án trường Chính trị chuẩn; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW; các đề xuất, kiến nghị của Thành phố.

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá qua thời khắc khó khăn nhất, Thành phố Hồ Chí Minh bộc lộ nhiều phẩm chất tốt đẹp của hệ thống chính trị và nhân dân nhưng đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm nhất là bất cập về hệ thống chính trị tại cơ sở. Từ đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những vấn đề cần khắc phục sớm mới đảm đương được nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đề ra. Trên tinh thần đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là hết sức quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ trách nhiệm này đặt trên vai từng cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện Quy định số 11 là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, cần có những cơ chế linh hoạt hơn trước thực tiễn, yêu cầu hiện nay. Đồng thời mong muốn có cơ chế linh hoạt hơn về thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy; cần thiết có thể cho Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm, đồng thời có cơ chế phối hợp, phân cấp và có sự chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt động. Riêng đối với Học viện Cán bộ, quan tâm thực hiện các tiêu chuẩn của trường Chính trị chuẩn là cần thiết, song hành với việc chú ý đến chất lượng đội ngũ giảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng với sự quan tâm đúng mức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên một chuyển biến mới trong tình hình mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người cán bộ trong hệ thống chính trị cũng phải có tâm thế, tư duy, thái độ ứng phó, thích ứng cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

   Tham gia thảo luận trong Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tạo điều kiện cho Học viện Cán bộ trong việc chuyển ngạch viên chức từ khối phòng chức năng sang ngạch giảng viên để đảm bảo tỷ lệ 75% giảng viên của trường Chính trị chuẩn.

   Kết luận Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, các sở, ngành và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong hai năm liên tiếp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh đến việc triển khai nhiệm vụ năm 2022, với những thuận lợi, khó khăn và khát vọng phát triển, trong thời gian tới, Học viện Cán bộ triển khai toàn diện các hoạt động nhưng cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ, từng bước giải quyết chắc chắn các tiêu chuẩn trường Chính trị chuẩn. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn đến việc triển khai các quy định mới về đào tạo lý luận cao cấp chính trị; việc triển khai các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 3 và đào tạo theo chức danh, lưu ý sự khác nhau về đối tượng sẽ có cấu trúc nội dung, chương trình mang tính đặc thù và gắn với tổng kết thực tiễn, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng;

   Riêng với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động rà soát lại các tiêu chuẩn, tiêu chí từ nguồn lực và dữ liệu hiện có để thực hiện mục tiêu trở thành trường Chính trị chuẩn trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian tới, Học viện Cán bộ cần phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất để đẩy mạnh việc triển khai nhiệm vụ đào tạo các lớp trung cấp, cao cấp chính trị, các lớp liên kết mở tại Học viện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và chủ trương của Chính phủ về việc “Thích ứng an toàn, hiệu quả, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Đồng thời, để tạo điều kiện cho sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Cán bộ, các lớp cao cấp mở tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, ưu tiên bố trí lực lượng giảng viên tại chỗ có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.

   PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát thay mặt toàn thể viên chức, người lao động của Học viện Cán bộ, kính chúc đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Nguyễn Văn Nên và các thành viên đoàn công tác sức khỏe, thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2022.

   Sau hơn tiếng rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị thành công và kết thúc tốt đẹp vào lúc 9:45 cùng ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trình bày báo cáo

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho Học viện Cán bộ

Các đồng chí lãnh đạo và thành viên đoàn công tác chụp hình lưu niệm khi đi tham quan cơ sở vật chất của Học viện Cán bộ

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác