Hà Trung Thành

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS.GVC. Hà Trung Thành
GIẢNG VIÊN
Email: h.tthanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
   Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở Khu chế xuất Tân Thuận (2009), Chủ nhiệm đề tài

Thành tích đã đạt được
   Bằng khen Thủ tướng năm 2013

Bản in