Giới thiệu sách: Thủ tướng Phan Văn Khải Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Trong các hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm ngày giỗ đầu của Thủ tướng Phan Văn Khải (17-3-2018 – 17-3-2019), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thực hiện một ấn phẩm về đồng chí Phan Văn Khải nhằm khắc họa chân dung người học trò ưu tú của Bác Hồ, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

   Cuốn sách THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI – NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN bố cục theo 4 phần: Những trước tác của Thủ tướng Phan Văn Khải; Thủ tướng Phan Văn Khải qua ký ức của  đồng  chí, người  thân,  bạn  bè; Dấu ấn của Thủ tướng Phan Văn Khải trên một số lĩnh vực; Đồng chí Phan Văn Khải trong 10 năm hoạt động cuối đời. Qua 74 bài viết của gần 60 tác giả từ Thủ đô Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, từ căn cứ địa Dương Minh Châu của thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến chiến khu Bắc Tây Ninh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong cách vị thủ tướng nghĩa tình, trọng dân, gần dân và có tư duy đổi mới được phác họa rõ nét.

   Giá trị tinh hoa về tư tưởng được thể hiện tập trung trong phần I với 05 bài hồi ký, tự thuật và 09 bài chuyên luận của đồng chí Phan Văn Khải viết về đề tài giáo dục truyền thống cách mạng và hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

   Phần II gồm 29 bài viết giàu cảm xúc, thể hiện qua kỷ niệm và ký ức sâu đậm của đồng chí, người thân và bạn bè về hình ảnh Thủ tướng Phan Văn Khải. Đó là người tạo dấu ấn tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng trong độc giả qua các giá trị chân thiện mỹ; qua việc tiếp thu đạo lý: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; qua sự quán triệt vận dụng tư tưởng, phong cách và nếp sống của người cán bộ Cụ Hồ: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

   Trong phần III, 17 bài viết của 19 tác giả đã làm nổi bật dấu ấn năng động và sáng tạo của đồng chí Phan Văn Khải trên những chặng đường đột phá của lịch sử, từ việc tham gia “tháo gỡ” sự trói buộc của cơ chế quản lý nhằm làm “bung” năng lực sản xuất của Thành phố Hồ Chí Minh những năm trước Đổi mới và trong giai đoạn đầu tiến hành “cải cách”, “mở cửa”; hiện đại hóa hệ thống thể chế và văn bản pháp luật về kinh tế thị trường, tiếp tục xây dựng quan hệ đối ngoại đa phương, rộng mở trong hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, từ đó góp phần tạo ra những thành tựu nổi bật trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.

   Phần IV gồm 14 bài viết khắc đậm tấm lòng của đồng chí Phan Văn Khải trên lĩnh vực giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho nhân dân, cho thế hệ trẻ và đời sau trong khoảng 10 năm hoạt động cuối đời.

   Được xuất bản đúng một năm sau ngày mất của Thủ tướng Phan Văn Khải, cuốn sách như một nén tâm nhang bày tỏ sự thành kính tưởng nhớ và biết ơn những công lao, đóng góp to lớn của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

   Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Người giới thiệu: Ngô Thị Thanh Tiên

Bản in