Giới thiệu sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 30/09/2020
50 năm qua, thế giới có nhiều thay đổi nhưng những lời căn dặn của Bác Hồ vẫn là ngọn đuốc sáng soi con đường hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thế giới càng biến đổi, chúng ta càng nhận ra giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 50 năm cũng là một cột mốc quan trọng để chúng ta nhìn lại việc thực hiện Di chúc của Người, ôn lại những lời dạy trong Di chúc, từ đó quyết tâm hơn trong việc thực hiện di nguyện thiêng liêng của Người.

   Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị khu vực II tổ chức vào dịp sinh nhật của Người (19/5/2019) là nhằm góp một phần vào công việc quan trọng này. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà giáo, chuyên gia thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành Nam bộ…

   Nhằm giới thiệu kết quả của Hội thảo với đông đảo bạn đọc, Học viện Chính trị khu vực II xuất bản cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.

   Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu Kỷ yếu Hội thảo đến bạn đọc.

Người giới thiệu: Ngô Thị Thanh Tiên

Bản in