Giới thiệu sách Hồ Chí Minh biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới - Symbol of peace, friendship Between Vietnam and the world

Cập nhật ngày: 16/06/2021
Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021)

110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã phối hợp chủ trì, tổ chức biên soạn cuốn sách song ngữ Việt - Anh "Hồ Chí Minh biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới - Symbol of peace, friendship Between Vietnam and the world".

Cuốn sách dày 424 trang, khổ 24x30 cm được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật in ấn, xuất bản và phát hành vào tháng 7 năm 2020.

Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.

Người giới thiệu: Võ Thị Thúy Hằng

Bản in