Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 11

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 11
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 11 -
 
KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG DÂN TỘC

 

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

ĐÔ THỊ HÓA VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA

Bản in