Giới thiệu Luật An ninh mạng

Cập nhật ngày: 01/10/2020
Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2018, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu “Luật An ninh mạng” cho toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động của Học viện. Báo cáo viên là Tiến sĩ Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Cường đã giới thiệu các nội dung trọng tâm như: Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng; mục đích xây dựng Luật An ninh mạng; các nội dung chính của Luật An ninh mạng.

Tin: N.Thảo, ảnh: N.Tuyến

Bản in
Các bài viết khác