Giới thiệu Biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Cập nhật ngày: 28/02/2022
Ban Thường vụ Đoàn Học viện trân trọng giới thiệu biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tin, ảnh: Hoàng Phúc

.

Bản in
Các bài viết khác