Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân báo cáo chuyên đề "Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2030"

Cập nhật ngày: 11/12/2021
Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2021, lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 năm 2021 tiếp tục với chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2030" do GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân trình bày.

   GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu đến học viên các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1, 2, 3, 4 và những thành tựu, thách thức và thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra, tác động mạnh mẽ lên đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đặc biệt là ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này đối với việc tăng năng suất lao động của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

   Tiếp đến là phần trình bày của Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 với chuyên đề “Tình hình an ninh chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua; định hướng nhiệm vụ trong năm 2022”.

GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân trình bày chuyên đề

Trung tướng Trần Hoài Trung trình bày chuyên đề

Học viên tham gia thảo luận

Toàn cảnh lớp học

Tin: N.Thảo , ảnh: N.Thảo, Hoàng Nhân

.

Bản in
Các bài viết khác