Đoàn Kiểm tra số 5 của Thành Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021

Cập nhật ngày: 18/06/2021
Sáng ngày 10/6/2021, Đoàn Kiểm tra số 5 của Thành Đoàn do đồng chí Doãn Trường Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021 tại phòng họp số 2.

   Đồng chí Doãn Trường Quang đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện tiếp tục có nhiều khởi sắc và sự thích ứng, đổi mới phù hợp trước tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến phức tạp. Công tác giáo dục, nhất là giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đầu tư, đổi mới phương thức tổ chức, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, mạng xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Nhiều hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Học viện tiếp tục phát huy tốt kiến thức chuyên môn, góp phần xây dựng các nếp sống văn minh, các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học có bước chuyển biến tích cực, các giải pháp vai trò viên chức, giảng viên trẻ đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên là sinh viên đạt được nhiều kết quả đáng mong đợi. Trong năm học này, Đoàn Học viện đã thực hiện tốt công tác tuyên dương các gương điển hình, tạo động lực rèn luyện, phấn đấu cho đoàn viên, thanh niên Học viện, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” gắn với xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Học viện, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm với cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên thông qua việc xây dựng chuyên trang "HCA - Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp". Trong công tác xây dựng Đoàn cần tăng tính chiều sâu của các buổi sinh hoạt chi đoàn; chuẩn bị ngay nguồn nhân sự kế thừa từ đầu nhiệm kỳ.

   Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Học viện tiếp thu và thực hiện các tốt các lưu ý của Đoàn Kiểm tra, cần phát huy hơn nữa vai trò của viên chức, giảng viên trẻ, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức, tiếp tục vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn.

   Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương – Quyền Bí thư Đoàn Học viện đã tiếp thu những ý kiến, gợi mở từ Đoàn Kiểm tra và TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, hứa hẹn trong năm học 2021 - 2022 tiếp tục phát huy những thế mạnh và đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn Thanh niên Học viện và Đoàn kiểm tra số 5


Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương – Quyền Bí thư Đoàn Học viện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của TS. Bùi Thị Ngọc Trang và Đoàn Kiểm tra số 5

Tin: Ngọc Hương, ảnh: Thanh Tiên

Bản in