Đỗ Quốc Bình

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Đỗ Quốc Bình

GIẢNG VIÊN

Email: d.qbinh@hcmca.edu.vn

 

 Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay – thực trạng và giải pháp, (2017), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Những thách thức chủ yếu đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng đô thị thông minh (đồng tác giả), (2017), Kỷ yếu hội thảo quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN: cơ hội và thách thức
2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu tọa đàm khoa học “nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới”.

Bản in