Đậu Ngọc Linh

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Đậu Ngọc Linh
GIẢNG VIÊN
Email: d.nlinh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Thành viên biên soạn Tập bài giảng về quản lý nhà nước về môi trường, Học viện Cán bộ.
2. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nhà nước về Hộ tịch và Lý lịch tư pháp, Học viện Cán bộ.
3. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Tổ chức và điều hành công sở, Học viện Cán bộ.
4. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Chính phủ điện tử, Học viện Cán bộ.
5. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nhà nước về Dịch vụ công, Học viện Cán bộ.
6. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - Xã hội, Học viện Cán bộ.
7. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế - đô thị, Học viện Cán bộ.
8. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính công, Học viện Cán bộ.
9. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Ứng dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý, Học viện Cán bộ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý công của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. 2019: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết: Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đôi thị hướng đến Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, Hội thảo khoa học Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền thành phố hồ chí minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số Papi”, Tháng 12/2017
2. Bài viết: Nghiên cứu khoa học trong sinh viên – Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân hệ chính quy của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp học viện:
3. “Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh” - Tháng 12/2017
4. Bài viết: “Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Bài viết Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Tháng 01/2018
5. Bài viết “Một số giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông, góp phần phát triển đô thị bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Bài viết Hội thảo khoa học: “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh” – Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 8/2018
6. Bài viết: Một số giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo "Bảm bảo trật tự an toàn xã hội đô thị hướng đến TPHCM có chất lượng sống tốt - Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 8/2018
7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Điều kiện tên quyết để xây dựng Chính phủ kiến tạo, Hội thảo quốc tế " Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế" - Tháng 5/2019
8. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao tại Thành phố Hồ Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo "Xây dựng cán bộ, công chức giữa HVCB và trường Chính trị - hành chính Viêng Chăn" - Tháng 5/2019
9. Đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội Thảo Quốc tế" Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng 4.0" - Đại học An Giang - Tháng 9/2019
10. Nguồn nhân lực - nút thắt quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và vai trò đối với sự phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hội thảo "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" - Tháng 10/2019
11. Bài viết: Phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, Hội thảo "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" -Tháng 10/2019
12. Giá trị cốt lõi của đô thị trong điều kiện xây dựng thành phố thông minh, có chất lượng sống tốt - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Core value of Urbanization in the condition of building up to the smart city has the good quality of the life for citizens - The case study of HoChiMinh city, VietNam), Hội thảo quốc tế "Urban futures: Critical Transformations in asia cities"- Tháng 11/2019.
13. Liên kết với cơ sở giáo dục đại học - Giải pháp tạo nguôn cán bộ lãnh đạo trẻ cho các cơ quan hành chính nhà nước, Hội thảo khoa học: "Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", 2020.
14. The e-learning in university education in the context of the Industrial Revolution 4.0 (Đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0), Hội Thảo khoa học quốc tế:"Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng 4.0" NXB: Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2020.
15. Hoàn thiện hạ tầng giao thông - Giải pháp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, Tọa đàm khoa học "Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị Thành phố Hồ Chí Minh" - Tạp Chí Cộng sản, 2020.
16. Nguồn nhân lực - nút thắt quyết định sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học: "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"; NXB: Lý luận chính trị, 2020.
17. Phát huy vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, Hội thảo khoa học: "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"; NXB: Lý luận chính trị, 2020.
18. Một số giải pháp trong công tác xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Hội thảo khoa học "TP.HCM nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn" - Tạp Chí Cộng sản, 2020.
19. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Điều kiên tiên quyết để xây dựng chính quyền đô thị, Tọa đàm "Phát huy vai trò cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh", 2021.

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu "Giảng viên giảng dạy xuất sắc" tại Hội thi giảng viên dạy giỏi Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (Quyết định số 860/QĐ-HVCB ngày 29/7/2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi xuất sắc" tại hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương lần thứ VII (Quyết định số 1677/QĐ-HVCTQG ngày 28/4/2021);
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc tại hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương lần thứ VII (Quyết định số 1678/QĐ-HVCTQG ngày 28/4/2021);
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền năm 2019;
- Danh hiệu "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" lần 6, năm 2016 (Bằng khen và Quyết định của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016).
- Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2013; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Bản in