Danh sách hội thảo và tọa đàm khoa học năm 2020

Cập nhật ngày: 29/12/2021

1. Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị TPHCM
Học viện Cán bộ

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Học viện Cán bộ liên kết Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

3. Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn
Học viện Cán bộ liên kết Trường Chính trị tỉnh Bình Phước và Đại học Sài Gòn

4. Tọa đàm “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện
Học viện Cán bộ liên kết Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam

Bản in