Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020

Cập nhật ngày: 20/06/2021

 

1. Chất lượng học tập học phần lý luận chung nhà nước và pháp luật của sinh viên ngành Luật tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Đỗ Quốc Huy

Cố vấn khoa học: ThS. Nguyễn Nam Trung

2. Thực hiện quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội của sinh viên Khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Huỳnh Thanh Tuyết

Cố vấn khoa học: ThS. Nguyễn Anh Vũ