Đảng bộ Học viện Cán bộ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2022 và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 16/05/2022
Thực hiện Kế hoạch số 72 ngày 24/01/2022 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố và Kế hoạch số 20 ngày 02/3/2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2022; Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

   Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Học viện Cán bộ.

   Báo cáo chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là PGS.TS. Vũ Tình - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

   Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Học viện Cán bộ (từ tháng 05/2021 đến tháng 5/2022).

   Tiếp đó, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

   Kết thúc Hội nghị là phần khen thưởng của Đảng ủy Học viện đối với 02 tập thể và 46 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; đồng thời khen thưởng 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2017 - 2021).

PGS.TS. Vũ Tình - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao giấy khen của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cho TS. Lê Thị Linh Trang

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao giấy khen cho 02 tập thể

PGS.TS. Nguyễn Văn Y trao giấy khen cho các cá nhân

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các cá nhân

Toàn cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in