Đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 23/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 22 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện cấp ủy chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Bí Bo - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ đề nghị đảng viên chi bộ phát huy trí tuệ thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên chi bộ cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp uỷ viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Lê Bí Bo - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ phát biểu khai mạc Đại hội

   Tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Điện - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang, - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ tiếp thu ý kiến của đảng viên, hoàn thiện văn kiện đại hội và thực hiện đúng nghị quyết đại hội chi bộ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là phối hợp với đơn vị mở các lớp bồi dưỡng; phát huy năng lực của viên chức của Trung tâm cho công việc chung; chú ý phương pháp làm việc, tạo động lực cho viên chức, người lao động trong công việc; nắm bắt tư tưởng, tình cảm, việc học tập nâng cao trình độ. Chi bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết cấp ủy, lãnh đạo trung tâm và đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng viên cần ý thức trách nhiệm của bản thân, làm việc tập trung để công việc hiệu quả hơn.

   Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí đồng chí Lê Bí Bo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; đồng chí Phạm Văn Điện - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ và đồng chí Phạm Trí Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Lê Bí Bo đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Phạm Văn Điện giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in