Đại hội chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 13/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đại diện cấp ủy chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Lam Giang - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, quản trị đề nghị đảng viên chi bộ phát huy trí tuệ, tiếp tục thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên chi bộ cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp uỷ viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Bùi Lam Giang – Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, quản trị phát biểu khai mạc Đại hội

Tại đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện yêu cầu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị bám sát văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng, thực hiện các chương trình hành động cho phù hợp; chú trọng phát huy vai trò của đảng viên trong việc tham mưu công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động Học viện; kiện toàn văn kiện đại hội và quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí Bùi Lam Giang - Đảng ủy viên, Trưởng phòng; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng phòng và đồng chí Nguyễn Thị Vân Oanh - Phó phòng Tổ chức, hành chính, quản trị đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Bùi Lam Giang đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát tặng hoa chúc mừng Chi ủy Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

Bản in
Các bài viết khác