Đại hội chi bộ Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 23/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện cấp ủy chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu.

Đồng chí Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hiền - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu đề nghị đảng viên chi bộ phát huy trí tuệ, thảo luận đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên chi bộ cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp ủy viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Bùi Ngọc Hiền - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu phát biểu khai mạc Đại hội

   Tại đại hội, đồng chí Võ Thị Thúy Hằng - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Võ Thị Thúy Hằng - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025

   Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Chi bộ Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu tiếp thu ý kiến của đảng viên, hoàn thiện văn kiện đại hội và thực hiện đúng nghị quyết đại hội chi bộ; cụ thể hóa từng kế hoạch hoạt động để đưa ra các giải pháp phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm để công việc được thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết cấp ủy, lãnh đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

   Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí Bùi Ngọc Hiền - Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu; đồng chí Võ Thị Thúy Hằng - Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Quyên - Chuyên viên phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Bùi Ngọc Hiền đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Võ Thị Thúy Hằng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2022 - 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Văn Y - Phó Giám đốc Học viện

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2022 – 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in