Đại hội chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 17/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 15 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; đại diện cấp ủy chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Hải Hồ - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật đề nghị đảng viên chi bộ phát huy trí tuệ, thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên Chi bộ cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp ủy viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Phan Hải Hồ - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu khai mạc Đại hội

   Tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Duy Tư - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Đặng Thị Duy Tư - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2025

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện yêu cầu Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật bám sát vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng, thực hiện các chương trình hành động cho phù hợp; tập trung lãnh đạo tốt hơn về nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển Đảng viên mới. Chi ủy cần quyết liệt hơn trong lãnh, chỉ đạo phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của Học viện; thúc đẩy giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, phấn đấu đủ điều kiện được phong hàm Phó giáo sư để đáp ứng chương trình đào tạo sau đại học của Học viện. Chi bộ cần sớm kiện toàn văn kiện và quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết cấp ủy để lãnh đạo khoa và đảng viên, quần chúng trong khoa.

   Đại hội đã tiến hành bầu các chức danh Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí Phan Hải Hồ - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; đồng chí Nguyễn Thị Bưởi - Phó Khoa Nhà nước và Pháp luật và đồng chí Nguyễn Duy Vĩnh - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Phan Hải Hồ đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Bưởi giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ tặng hoa chúc mừng Chi ủy Khoa Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Khoa Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác