Đại hội chi bộ Khoa Lý luận cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 23/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, sáng ngày 22 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện cấp ủy chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức Khoa Lý luận cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở đề nghị đảng viên chi bộ phát huy trí tuệ thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên Chi bộ cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp ủy viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở phát biểu khai mạc Đại hội

   Tại đại hội, đồng chí Công Thị Phương Nga - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Công Thị Phương Nga - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2025

   Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở xác định rõ đặc điểm, tình hình của Chi bộ; lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết cấp ủy, lãnh đạo khoa và đảng viên, quần chúng trong khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở; đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Khoa Lý luận cơ sở và đồng chí Kiều Anh Vũ - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Lê Thị Hồng Hà đã được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy Khoa Lý luận cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Khoa Lý luận cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

.

Bản in