Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn chúc mừng sinh nhật tháng 4

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2016 Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn chúc mừng các công đoàn viên có ngày sinh nhật trong tháng 4 năm 2016.

Bản in