46 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nền hành chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976 - 02/7/2022) (TS. Nguyễn Thành Nam)

Cập nhật ngày: 12/07/2022

Các bài viết khác